احکام القرانات و تحویل سنی العالم تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

تالیف احمد (محمد) بن عبدالله بن عمر بازیار بغدادی درگذشته نزدیک ۲۴۵، نسخ نزدیک به تعلیق سوم جمادی الثانی ۸۲۶ در سبزوار، عنوان و نشان شنگرف، با یادداشت تملک محمد مومن عاملی و مهر وی، تملک کمال بن نور طبیب، یادداشت تملک و مهر ناخوانا، بها دوهزار و سیصد دینار، بر کاغذ دولت آبادی در ۱۳۲ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای تیره ضربی با عطف و سجاف آلبالویی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۰۶/۰۰۰
پدید آورندگان : احمد بن عبدالله بن عمر بازیار بغدادی (مؤلف)
موضوع اثر : نجوم اسلامی
تاریخ خلق : ۸۲۶ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تیموریان, نسخه خطی
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان