طبقات‌النجاة صفویه

نظر شما:

در پنج طبقه، شکسته نستعلیق چلیپا در سده ۱۱، با مهر فضلعلی و زین العابدین و علی، بر کاغذ ترمه در ۲ برگ نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۷۹/۰۰۱
موضوع اثر : سرگذشتنامه اسلام
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان