ملتقات‌الثلثین صفویه

نظر شما:

از کتاب هرمس، شکسته نستعلیق سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت تملک و مهر محمد تقی منجم، یادداشت تملک و مهر محمدصادق و پسرش محمد اشرف، یادداشت ابوالقاسم و مهرش، یادداشتی در مورد ساخت رصدخانه مراغه و چندین یادداشت دیگر، بر کاغذ ترمه در ۲ برگ ۲۲ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ نو است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۸۳/۰۰۲
پدید آورندگان : هرمس (منسوب)
موضوع اثر : ادبیات عربی/ مجموعه‌ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، رویه کاغذ نو،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان