تحریر کتاب ارسطرخس فی جرمی‌النیرین صفویه

نظر شما:

تحریر خواجه نصیر الدین طوسی، شکسته نستعلیق علی بن نصرالله الدهلی در ذیحجه ۹۸۶، عنوان و نشان و اشکال هندسی شنگرف، از آن لطفعلی بن محمدکاظم با تاریخ رجب ۱۳۳۷ در تهران، در برگ ا فهرست رساله های مجموعه است از حاج میرزا علی اکبر همدانی(صدرالاسلام)، بر کاغذ ترمه در ۹ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۷۹/۰۱۰
پدید آورندگان : علی بن نصرالله الدهلی (کاتب) محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (محرر و مولف) ارسطرخس (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : جرم (فیزیک)/ نجوم
تاریخ خلق : ۹۸۶ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، کاغذ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، نقاشی، ابری سازی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان