کشف‌الاسرار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۳۴/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدبن علی‌اکبر اشکوری (مؤلف)
موضوع اثر : رمل و اسطرلاب
تاریخ خلق : ۱۲۶۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان