جامع بهادر خانی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۴۰۷/۰۰۱
پدید آورندگان : قاضی مولوی جونپوری (مولف) میرزا محمد حسینی قاینی خوشنویس (کاتب)
موضوع اثر : نجوم / ریاضیات
تاریخ خلق : ۱۲۹۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، پارچه مخمل،
تکنیک : دست نویس، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان