معاجین و حبوب طبی صفویه

نظر شما:

نستعلیق مورّب سدهٔ ۱۱ق، عنوان و نشان و جدول به شنگرف، ۳ گ (۱۰۰پ ـ ۱۰۳ر)، مختلف-السّطور، کاغذ نوعی ترمه، بدون رکابه¬، جلد تیماج سیاه لایی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۴۲۴/۰۳۲
موضوع اثر : پزشکی سنتی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج لایی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان