معالم‌العلماء قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۵۶۶/۰۰۹
پدید آورندگان : حیدربن علی‌بن محمد الحسینی الاصفهانی (خطاط) محمدبن علی ابن شهرآشوب (مؤلف)
موضوع اثر : مجتهدان و علما
تاریخ خلق : ۱۲۴۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : پسته‌ای
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, قاجاریان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان