روضة المنجمین خوارزمشاهیان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۶۰۵/۰۰۰
پدید آورندگان : شهمردان بن ابی‌الخیر مستوفی رازی (مولف) یهرام (کاتب)
موضوع اثر : نجوم اسلامی
تاریخ خلق : ۶۱۶ قمری (قرن ۷)
رنگ : نخودی
جنس : چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی خوارزمشاهیان روی بر خط زمان