خسرو و شیرین

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۴۴/۰۳۳
پدید آورندگان : شاپور تهرانی (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک