نقل از روضةالانساب

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۶۳/۰۰۲
پدید آورندگان : حسن بصری (مؤلف)
موضوع اثر : نسب‌شناسی
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۲) تا نامعلوم
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی مجدول،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک