گلشن راز (ف) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۰۶/۰۰۱
پدید آورندگان : محمود بن عبدالکریم شبستری (مولف)
موضوع اثر : شعر فارسی / شعر عرفانی
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۳) تا قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز و آهار مهره،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان