شروق‌الانوار آل مظفر (مظفریان)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۱۳/۰۰۱
پدید آورندگان : یوسف‌بن ابی‌یزید کازرونی (کاتب)
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر و ۳۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی آل مظفر (مظفریان) روی بر خط زمان