مهمات‌الواصلین من الصوفیة تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۳۴/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدبن عبدالملک دیلمی (مؤلف) محمدبن احمد علوی اردکانی (کاتب)
موضوع اثر : تصوف
تاریخ خلق : قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان