آداب‌السلوک (ع) تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۳۴/۰۱۲
پدید آورندگان : احمد بن عمر نجم الدین کبری (مؤلف)
موضوع اثر : آداب طریقت
تاریخ خلق : ۸۴۲ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان