رساله عرفانی (ف) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۴۵/۰۰۱
پدید آورندگان : عزیز الدین محمد نسفی (مؤلف)
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : ۱۲۷۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : آهارمهره فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی آهار مهره،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر و ۸۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان