حبیب السیر فی الاخبار افراد البشر صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۱۴۰/۰۰۰
پدید آورندگان : غیاث‌الدین بن همام‌الدین خواندمیر (مولف) عبدالملک بن عمادالدین کرمانی (کاتب)
موضوع اثر : تاریخ و جهان و اسلام /ایران
تاریخ خلق : ۱۰۱۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان