جوامع الحکایات و لوامع الروایات صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۱۵۸/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن محمد عوفی (مولف) قاسم بن محمدجلیل (کاتب)
موضوع اثر : امثال و حکم /داستانهای فارسی
تاریخ خلق : ۱۰۵۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم ساغری،
تکنیک : دست نویس، ضربی طلایی، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۹ سانتیمتر) عرض (۲۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۶ سانتیمتر و ۸ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان