ساز و پیرایه شاهان پر مایه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۱۹۱/۰۰۴
پدید آورندگان : محمد بن حسین بابا افضل کاشانی (مؤلف)
موضوع اثر : مقاله‌های فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی طلایی، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان