نامه فیلسوفانه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۱۹۱/۰۲۴
پدید آورندگان : محمد بن حسین بابا افضل کاشانی (مؤلف)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی طلاکوب، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان