قصیده صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۱۹۴/۰۰۲
موضوع اثر : شعر عرفانی عربی
تاریخ خلق : ۱۰۸۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : نوعی ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان