شرح سوانح صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۱۹۶/۰۰۵
پدید آورندگان : قاضی حمید الدین ناگوری (شارح)
موضوع اثر : شرح و نقد و تفسیر/ عرفان
تاریخ خلق : از ۱۰۱۶ قمری (قرن ۱۱) تا ۱۰۱۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه- بیاضی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان