شرح قصیده میمیه حمزیه ابن‌فارض صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۱۹۶/۰۰۸
پدید آورندگان : عبدالرحمن بن احمد جامی (شارح) عمر بن علی ابن الفارض (شاعر)
موضوع اثر : شرح و نقد و تفسیر/عرفان
تاریخ خلق : از ۱۰۱۶ قمری (قرن ۱۱) تا ۱۰۱۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه بیاضی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان