کلمات قصار صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۵۰/۰۰۲
پدید آورندگان : ابوذربن عبدالله السبزواری (کاتب)
موضوع اثر : کلمات قصار
تاریخ خلق : ۹۰۷ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست ساز، ضربی طلاکوب،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان