رساله فتوت نامه (فتونیه) صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۵۰/۰۲۵
پدید آورندگان : ابوذربن عبدالله السبزواری (کاتب) علی همدانی (مؤلف)
موضوع اثر : جوانمردی/ عرفان
تاریخ خلق : ۹۰۷ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست ساز، ضربی طلاکوب، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان