مکتوبات صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۵۰/۰۳۳
پدید آورندگان : ابوذربن عبدالله السبزواری (خوشنویس) علی همدانی (مولف)
موضوع اثر : نامه‌های فارسی
تاریخ خلق : ۹۰۷ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست ساز، ضربی طلاکوب، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان