بهرامشاهیه (رساله محظویات) صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۷۴/۰۱۹
پدید آورندگان : علی همدانی (مولف)
موضوع اثر : شعر عرفانی/عرفان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان