دو قاعده صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۷۵/۰۳۶
پدید آورندگان : محمدسعیدبن محمدتقی خاتون‌آبادی (کاتب) علی همدانی (مؤلف)
موضوع اثر : آداب طریقت
تاریخ خلق : ۱۰۸۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : نوعی ترمه، روغنی (لاکی)،
تکنیک : دست نویس، روغنی (لاکی)، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان