تشریح قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

ترجمه هایی از رسالهٔ تشریح اطبّاءفرانسوی که توسّط شاگردان دارالفنون صورت گرفته است با مقدّمه ای در تعریف علم تشریح و اجزاء بناکنندهٔ بدن و سپس بیان آلات حرکت یعنی عظام و عضلات آمده است. نسخ سدهٔ ۱۳ق، این ترجمه در «عصب صورتی زوج هفتم» ناتمام مانده، عنوان و نشان به خط درشت، کاغذ فرنگی آهارمهره، قطع وزیری کوچک، رکابه دار، جزوهای ۱۰ برگی، جلد تیماج قهوه ای.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۷۷/۰۰۱
موضوع اثر : کالبدشناسی انسان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : آهارمهره فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی آهار مهره،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر و ۹۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان