نامه از میرزامحمدصادق مروزی وقایع نگار

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۳۱۰/۰۰۹
پدید آورندگان : محمودبن علی‌اکبر تفرشی (خطاط)
موضوع اثر : نامه‌های فارسی- قرن ‎۱۳ق
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
برچسب‌ها :