جنگ روس و عثمانی یا جنگ مشرق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۳۷۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدرضا بیک (کاتب)
موضوع اثر : جنگ روس و عثمانی
تاریخ خلق : ۱۳۰۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی،
ابعاد : طول (۳۹ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۲۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر و ۷۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان