ده قاعده صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۳۷۹/۰۱۳
پدید آورندگان : محمدتقی‌بن حسین خاتون‌آبادی اصفهانی (کاتب) علی همدانی (مؤلف)
موضوع اثر : آداب طریقت
تاریخ خلق : ۱۰۵۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم ساغری،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, آداب طریقت
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان