شرح و ترجمه خطبه‌البیان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۳۷۹/۰۲۵
پدید آورندگان : محمدتقی‌بن حسین خاتون‌آبادی اصفهانی (کاتب)
موضوع اثر : شرح خطبة البیان
تاریخ خلق : ۱۰۵۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان