ترجمهٔ طبّ جدید کیمیائی (/ کشف الأسرار) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

ترجمه‌های فارسی متعدّدی از کتاب پاراسلسوس انجام شده است مانند ترجمهٔ زین‌العابدین بن علی طباطبایی (سدهٔ ۱۲ق) و احمد بن محمّدحسین تنکابنی (سدهٔ ۱۳ق) و ترجمه‌هایی از اشخاص ناشناس مانند نسخه‌های مترجَم ملک که علاوه بر اثر مذکور، رسالهٔ کیمیای باسلیقا تألیف کرولیوس (فرالیوس) آلمانی از پیروان مکتب پاراسلسوس را نیز شامل می‌شود.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۳۹۹/۰۰۰
پدید آورندگان : پاراسلسوس (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی یونانی
تاریخ خلق : ۱۵ رمضان ۱۲۵۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, خط نستعلیق
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان