فیزیک قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۰۴/۰۰۱
موضوع اثر : فیزیک
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی آهارمهره، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی آهار مهره،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر و ۴۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, خط شکسته
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان