اطعمه مرضی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

رساله‌ای است در سی «باب» و هر کدام در چند «فصل» که بر اساس طب هندی و به تقلید از نجیب‌الدّین سمرقندی در ۱۲۰۶ق نگاشته شده است. مرحوم استاد افشار متذکّر شده‌اند که نسخهٔ خوبی از این رساله در مجموعهٔ شخصی آقای احمد شاهد اسفراینی محفوظ است ولی تا کنون جز نسخهٔ ملک نمونهٔ دیگری از این اثر در کتابخانه‌های ایران معرّفی و فهرست نشده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۳۲/۰۰۱
پدید آورندگان : طهرانی، محمّدکاظم بن غیاث‌الدّین محمّد (مولف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۲۷ رجب ۱۲۵۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی آهارمهره، چرم تیماج لایی،
تکنیک : دست نویس، ماشینی آهار مهره،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر و ۳۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان