بندی ادبی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۵۳/۰۰۳
پدید آورندگان : حسین‌بن علی‌محمد رشتی (کاتب)
موضوع اثر : ادبیات عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان