هدایةالمتعلمین فی الطب خوارزمشاهیان

نظر شما:

کتابی است در سه «بخش» و دویست «باب» که مؤلّف به درخواست فرزندش نگاشته است. در تألیف این اثر نظر پزشکان پیشین با تجارب شخصی مؤلّف مؤکّد شده است. این کتاب تا سدهٔ ششم هجری در کنار سایر کتب معتبر طبّی کتاب درسی بوده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۵۰۱/۰۰۰
پدید آورندگان : اخوینی بخاری، ابوبکر ربیع بن احمد (مولف)
موضوع اثر : پزشکی اسلامی و سنتی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۷)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خوارزمشاهیان, خط نسخ
دوره تاریخی خوارزمشاهیان روی بر خط زمان