تحفة المؤمنین (/ تحفهٔ حکیم مؤمن) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

حکیم مؤمن در تألیف این کتاب که از مشاهیر کتب طبّی فارسی در چند سدهٔ اخیر است از یادداشت‌ها و تجارب پدرش که گردآوری نشده بود بهره برده و تجربیات خود و دیگر مآخذ طبّی را بر آنها افزوده است. این اثر حدود سال ۱۰۸۰ق و به نام شاه سلیمان صفوی (۱۰۷۷-۱۱۰۵ق) ساخته شده است. کتاب در پنج «تشخیص» و سه «دستور» و هر کدام در چند «فصل» مرتّب شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۵۴۸/۰۰۰
پدید آورندگان : تنکابنی دیلمی، محمّدمؤمن بن محمّدزمان (مولف) علی‌اکبر تفرشی (کاتب)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۱۲۳۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان