التحفةالسعدیة ایلخانان

نظر شما:

این کتاب از شروح مَزجیّ و فوق‌العاده ممتاز و معروف است بر قانون ابن‌سینا که آن را بر اساس شروح معتبری مانند ابن‌نفیس و یعقوب بن اسحق السّامری و ابن‌القُفّ و فخرالدّین رازی و کتب و رسالات دیگر نظیر تنقیح‌القانون ابن‌جمیع و از طرف دیگر بر اساس مطالعات و معلومات بسیار وسیع و عمیق و تجارب شخصی خود تألیف کرده است. نگارش این کتاب در سال ۶۸۲ ق آغاز شده و پس از بیست سال در دورهٔ غازانیه در سال ۷۱۰ق به اتمام رسیده است. علاّمه این اثر خود را به سعدالدّین محمّد بن تاج‌الدّین علی السّاوی (وزیر غازان‌خان) اهداء کرده است. بخش‌های مختلف این اثر در کتابخانهٔ ملک موجود است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۵۶۶/۰۰۰
پدید آورندگان : شیرازی، عمادالدّین محمود بن سراج‌الدّین مسعود (شارح و مولف)
موضوع اثر : پزشکی/داروشناسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان