دیوان صفا پهلوی

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۵۸۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدحسین صفای اصفهانی (شاعر) حسین ملک (کاتب)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۳۵۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط شکسته نستعلیق
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان