مدارج‌الکمال صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۵۸۵/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدبن حسین باباافضل کاشانی (مولف) محمدحسین‌بن سعدی لاهیجانی (کاتب)
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : ۱۰۵۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان