ره انجامه نامه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۵۸۵/۰۰۳
پدید آورندگان : محمدبن حسن باباافضل کاشانی (مولف) محمدحسین‌بن سعدی لاهیجانی (کاتب)
تاریخ خلق : محرم ۱۰۵۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان