پراکنده‌ها و بندهایی دیگر با عنوان "من افاداته" صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۵۸۵/۰۰۸
پدید آورندگان : محمدحسین‌بن سعدی لاهیجانی (کاتب) محمد بن حسین بابا افضل کاشانی (مؤلف)
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : ۱۰۵۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان