نامه نامی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۰۰/۰۰۱
موضوع اثر : شعر مذهبی فارسی
تاریخ خلق : ۱۰۴۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای و ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان