دیوان حافظ شیرازی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۲۹/۰۰۰
پدید آورندگان : خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : ختایی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان