حفظالصحة صفویه

نظر شما:

رساله‌ای است در تعلیم روش حفظ صحّت و مراقبت بر اعتدال مزاج مشتمل بر سیزده «باب» که در آن از مسواک و انواع ورزش‌ها و بازی‌ها (مانند چوگان و شطرنج و سواری) و سود فراوان آن‌ها در حفظ سلامتی نیز سخن می‌گوید. باب سیزدهم در «اختیارات» است برای شناختن ساعات نیک و بد انتخاب ورزش‌ها و دیگر اموری که انجام دادن آن‌ها را برای حفظ صحّت بدن مناسب است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۴۰/۰۰۱
پدید آورندگان : ابن سینا، حسین بن عبدالله (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی/ بهداشت
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : نوعی ترمه، جلد روغنی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان