اتحاد عاقل و معقول صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۴۶/۰۰۲
پدید آورندگان : محمد بن ابراهیم صدرالدین شیرازی (مولف)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : نوعی ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان