رساله حدود صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۵۰/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدحسین‌بن محمدهاشم طبیب (کاتب) حسین بن عبدالله ابن سینا (مؤلف)
موضوع اثر : منطق(حدود)/ فلسفه
تاریخ خلق : ۶ ذیقعده ۱۰۵۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : نوعی ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان