حی‌بن یقظان ایلخانان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۵۱/۰۰۳
پدید آورندگان : حسین‌بن عبدالله ابن‌سینا (مؤلف)
موضوع اثر : داستان‌های عرفانی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۷)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان